Anlayseer en Rapporteer - Iristrace - Software de Auditorías, Inspecciones y Checklists

Analyseer en rapporteer

Everything you need to synchronize your team and their activities in one environment

Rapporten genereren

Gegevensexport en rapportgeneratie

Exporteer uw gegevens in de vorm van een Excel-bestand om de verzamelde informatie van één of meerdere geselecteerde checklists te analyseren, zodat u een vergelijkende analyse kunt uitvoeren.

Genereer PDF-rapporten of download en bewerk het indien nodig in een Word-document voordat u get deelt met uw team, klanten en inkopers. Pas de inhoud van de rapporten aan, inclusief het formaat en de pagina-instellingen, evenals elementen zoals logo’s, vrijwaringsclausules, vertrouwelijkheidsintellingen, bijlagen, samenvattingen van issues en meer.

Gebruik deze rapporten als gegevensoverzichten, geloofwaardige juridische documentatie en voortgangsrapporten.

Maak voortgangsrapporten in één overzicht

Eenvoudige dashboards

Gegevens visueel weergeven kan heel tijdrovend zijn, daarom biedt Iristrace u een intuïtieve en interactieve gegevensquery waarmee u de voortgang van de checklist in kaart kunt brengen:

 • Selecteer een of meer templates die betrokken zijn bij de evaluatie
 • Definieer labels die de gepresenteerde gegevens kwalificeren
 • Kies de gegevensbron die moet worden gemeten
 • Test en beslis de live visuele weergave

Tot slot kunt u de lay-out aanpassen door de grootte en positie van de gecreëerde gegevensweergaven te bepalen, zodat u alles wat u nodig hebt in één of meerdere dashboards kunt plaatsen. Deze aanpasbare overzichten kunnen worden geëxporteerd en zorgen ervoor dat u altijd controle hebt over al uw processen.

Creëer geavanceerde analytische dashboards

Geavanceerde business intelligence tool inbegrepen

Binnen de Iristrace-services in uw privé-instantie heeft u optioneel toegang tot een uitgebreid analytisch dashboard dat al is gekoppeld aan uw gegevens. Hiermee kunt u interactieve zoekopdrachten uitvoeren en uw checklists visualiseren.

Het beschikt over een eigen gebruikersbeheer met analytische rollen en toegangsrechten voor datagegevensweergave.

Visualisaties omvatten tijdreeksgrafieken, boxplots, radargrafieken, sunburst- en Sankey-grafieken, kaarten, datatabellen, draaitabellen en nog veel meer.

Bring your own BI
Breng uw eigen tool mee

Analytische database voor externe gegevensvisualisatie

U kunt uw huidige analytische hulpmiddelen, zoals Microsoft PowerBI, SAS, SAP Analytical Cloud, SPSS, R of Google Looker Studio, gebruiken om toegang te krijgen tot uw Iristrace-gegevens via een analytische database die fungeert als uw gegevensbron. De gegevens worden voor u samengevoegd volgens een opgegeven vernieuwingsinterval. U krijgt een veilige toegang tot uw gegevens, die bovendien wordt beschermd door netwerkbeperkingen en routering.

Voor vrijwel realtime datatransmissie van analytische gegevens zal het Iristrace-team met u samenwerken om een model voor event-gedreven provisioning op te zetten. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Verbind Iristrace met uw bestaande systemen

Automatiseringsdiensten en gegevensstroomverwerkings laag

Let us help you integrate your different systems.

The Iristrace platform features a full flow processing layer that connects it to virtually any other system. The success consulting team will be at your side to implement your data flows to and from other systems in your landscape via event-driven ODATA Services, Rest APIs, XML, MQTT or via custom batch transfers.

Flow Processing
Unsure where to begin or need help?

Technical Customer Support

Our Success Consultants will offer dedicated and personalized support, analyzing your needs to ensure that Iristrace seamlessly supports your business operations. In order to help you get the most out of the platform, our expert consulting services span:

 • onboarding your team of end-users
 • training and knowledge transfer to your project managers
 • digitalizing your processes and forms
 • analytical data models
 • integration of artificial intelligence (AI) and large language models (LLM)
 • dashboarding
 • solution extensions
 • advanced automation
 • integrations with other systems
 • IoT connectivity

Your success is our mission.

Scroll naar boven