De eenvoudigste manier voor teams om informatie te verzamelen, analyseren en delen.
IRISTRACE

Functies die Iristrace de juiste keuze maken

Terwijl de uitleg op de productpagina’s de basis vormt voor het digitaliseren en verbeteren van uw activiteiten, kunnen deze geavanceerde functies hieronder de voordelen van het gebruik van Iristrace verder vergroten.

Branding en identiteit​

Pas de interface van de applicatie aan door uw logo te integreren en een overeenkomende kleur te selecteren voor zowel de mobiele als de desktopversie.

Om een duidelijk inzicht te geven in templates en afdelingen kunt u eenvoudig een icoon naar keuze uploaden, dat precies de use case weergeeft.

Labels voor filteren en sorteren​

Voeg labels toe aan gebruikers, bedrijfsmiddelen, items, bedrijfseenheden, afdelingen en templates om eenvoudig te filteren en analytische gegevens te segmenteren. Bij checklistcreatie erven ze automatisch labels van afdelingen en templates, waardoor tijd wordt bespaard en individuele labeltoevoegingen worden voorkomen. Maak labels herkenbaar met kleur en optionele nesting (bovenliggende label) aanpassingen. Labels vormen zoekcriteria die kunnen worden opgeslagen voor hergebruik, waardoor klikken worden verminderd bij het filteren van informatie.

Rolmachtigingen​

Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker moet u de rol specificeren, waarbij vooraf bepaalde algemene en statusrechten worden toegekend. Vervolgens kunt u deze machtigingen naar wens aanpassen. Dit omvat algemene machtigingen, die initiële rechten instellen, en statusmachtigingen, waarmee u gedetailleerde controle hebt over de acties van een gebruiker in verschillende checkliststappen binnen statusgroepen.

Dynamische Titels​

Als u dynamische titels inschakelt, kunt u de namen van checklists aanpassen aan de vraag die wordt gesteld of het antwoord dat wordt gegeven.

Standaard Antwoorden​

Sla een reeks antwoordopties op als standaardantwoord om ze te hergebruiken in verschillende vragen om herhaling te vermijden.

Voorwaardelijke Logica

Implementeer voorwaardelijke logica binnen templates om dynamisch verschillende vragen te tonen afhankelijk van de gegeven antwoorden.

Eenvoudig Scoren

Voeg waarden toe aan uw categorieën en antwoorden binnen uw templates om de evaluatie van uw checklists te standaardiseren. Dit zal u helpen om de prestaties in uw units of afdelingen te benchmarken en u in staat stellen om snel te reageren op ondermaatse prestaties.

Scores kunnen eenvoudigweg worden opgeteld of worden weergegeven als % prestatie, met behulp van berekende gemiddelden. Checklistrapporten bevatten optioneel een overzichtstabel van de scores.

Geavanceerd Scoren

Met geavanceerd scoren kunt u een scoreschema opstellen met één of meerdere labels om scorende subgroepen te maken. Deze subgroepen kunnen gebruikt worden om verschillende aggregatieniveaus te definiëren. Elke subgroep kan individueel gewogen worden voor de berekening van de totaalscore.

Het systeem maakt het mogelijk om subgroepen toe te voegen of uit te sluiten in de uiteindelijke berekening.

Statusgroepen​

Checklists in Iristrace hebben specifieke statusgroepen, zichtbaar in Kanban of de checklist lijst. Standaard bevat het systeem vijf statussen: Eerste, In behandeling, Klaar voor QC, In QC en Voltooid. Indien deze standaard niet past, creëert u eenvoudig uw eigen statussen en groepeert ze naar behoefte. Statussen volgen een reeks stappen, meestal eindigend in voltooiing, maar u kunt extra statussen toevoegen voor specifieke behoeften zoals geannuleerd of in afwachting. Iedere status heeft specifieke gebruikersinteracties (statusmachtigingen) en gedetailleerde toegangsrechten in Iristrace zijn hierop gebaseerd.

Scroll naar boven