Organiseer en Plan - Iristrace - Software de Auditorías, Inspecciones y Checklists

Organiseer en Plan

Alles wat u nodig hebt om uw team en hun
activiteiten in één omgeving te synchroniseren

Bepaal de omvang

Afdelingen in Iristrace

Afdelingen functioneren als strategische organisatie-instrumenten die verschillende structurele configuraties kunnen vastleggen, waaronder vestigingen, teams, faciliteiten, regio’s, machines en andere entiteiten binnen een hiërarchie van twee niveaus.

Bovendien kunt u de naamgeving van (Sub-)Afdelingen en hun bijbehorende vertalingen aanpassen om te voldoen aan uw eigen omvang.

Gebruikers toevoegen en beheren

Teambeheer​

Stel gebruikersgegevens in, wijs ze toe aan vooraf gedefinieerde rollen zoals beheerder, controleur, of inspecteur, of bepaal uw eigen aangepaste toegangsrechten en wijs ze vervolgens toe aan een of meerdere afdelingen.

Gebruikers die aan een afdeling zijn toegewezen, kunnen bestaande checklists raadplegen en ook nieuwe aanmaken met behulp van templates, mits zij daarvoor de toestemming hebben.

Maak templates van uw processen

Template-instellingen

Stel het initiële template in door het te publiceren voor de relevante afdelingen, selecteer de gewenste statusgroep en activeer opties zoals vervaldatums, geavanceerde scores, dynamische titels, automatische statuswijzigingen of vooraf gedefinieerde rapportageparameters.

Gebruik de willekeurige functie om een willekeurige subset van vragen te tonen, zodat elke checklist anders is.

Markeer elk van uw templates als vooraf gedefinieerde actieplannen, waardoor u deze als sub-taken binnen primaire checklists kunt integreren.

such as due dates, advanced scoring, dynamic titles, automatic status changes, or predefined reporting parameters.

Use the random feature to display a random sub-set of questions to make each checklist different.

Mark any of your templates as predefined action plans, so that you can integrate these as sub-tasks within primary checklists.

Formuleer uw vragen

Template editor

Met de template-editor kunt u kiezen uit verschillende soorten vragen.

Bepaal wat u wilt ontvangen door antwoorden, afbeeldingen en opmerkingen verplicht te stellen voor het voltooien van een vraag.

Identificeer problemen binnen een proces door specifieke antwoorden als issues te markeren, die vervolgens zichtbaar zullen zijn in de overzichten en dashboards.

Specificeer conditionele regels om automatisch vervolgvragen te tonen afhankelijk van de gegeven antwoorden.

Anticipeer en plan vooruit

Workflows

Workflows worden geactiveerd op basis van verschillende voorwaarden, zoals voltooide checklists met problemen, gereedheid voor kwaliteitscontrole, selectieve antwoorden op vragen, behaalde cumulatieve scores en meer.

Definieer vervolgens de reactie voor die voorwaarde, dit kan het instantiëren van een checklist-template voor een bepaalde afdeling zijn, of het versturen van meldingen om toegewezen gebruikers te informeren. Optioneel kunt u de planning van die respons bepalen.

Product Tour
My Iristrace

Welcome to Iristrace Workflow Tour

Discover how Iristrace Workflows Works!

Imagen de fondo
Create a New Workflow
Choose a Reaction
Select a Template
Pick a Template from the List
Define the Department
Save Your Configuration
Restart the Tour
X

Congratulations 🎉

You completed your first Workflow, now try a free DEMO Account

Itereer en zet uw template aan het werk

Templates gebruiken en doorontwikkelen

Templates zijn het uitgangspunt voor elke checklist. Gebruikers kunnen zelfstandig checklists starten of door een QR-code te gebruiken. Alternatief kunnen checklists worden gecreëerd en toegewezen door een centraal operationeel team.

Itereer op gecreëerde templates zonder informatie van voorgaande versies te verliezen. Elke iteratie heeft zijn eigen versie, waardoor wijzigingen duidelijk zichtbaar en traceerbaar zijn.

Bovendien biedt Iristrace de mogelijkheid om datamodellen te exporteren naar Excel, met daarnaast de optie om het template af te drukken.

 

Stel uw routines vast

Checklist planner

Automatiseer het genereren van checklists door het instellen van een specifieke datum, herhalingen en voorwaarden zoals vervaldatums.

Integreer aanpasbare labels, waaronder “ochtenddienst”, “avonddienst”, maanden en andere relevante variabelen om de prestatieanalyse te verbeteren door middel van verfijnde zoekfilters en om hiërarchische kaders te versterken.

Checklist overzichten

Lijst:

Kalender:

Kanban:

macbook_PNG101746.png
Scroll naar boven