Certificatiediensten - Controleformulieren en checklists voor certificatiedienstverleners

Maak een standaardsjabloon van al een eerder uitgevoerde inspecties en audits om bedrijven op nationaal of internationaal niveau te certificeren.

Creëer sjablonen om de naleving van wetten of andere standaarden te verifiëren. Voer audits uit en download en deel de volledig geautomatiseerde rapporten vanaf je desktop of mobiel apparaat.

Het certificeringsproces vereist het verzamelen van veel informatie uit veel verschillende bronnen. Gegevens afkomstig van de technicus die de audit heeft uitgevoerd, gegevens van de toegepaste regelgeving, genomen foto’s, gegevens van machines, gegevens en rapporten die door de klant zelf zijn verstrekt, gegevens van leveranciers, enzovoort.

In Iristrace kun je al deze elementen binnen een enkel platform beheren en zelf de processen en formulieren in model brengen. Sjablonen schrijven de controlepunten voor en kunnen duidelijke instructies bevatten voor het personeel dat de audits uitvoert. Eenmaal voltooid, kunnen complete en geaggregeerde rapporten worden gedownload van je desktop en je mobiele apparaat.

Iristrace heeft een groot aantal rapporttypen ontwikkeld voor haar klanten, waardoor rapportage een volledig automatisch proces wordt.

Het platform geeft je toegang tot informatie, niet alleen voor je inspecteurs. Je kunt er ook voor kiezen om jouw klanten direct toegang te geven tot hun informatie en tot de resultaten van hun inspecties. Met gedetailleerde machtigingen kun je bepalen welke gebruikers toegang krijgen tot welke informatie, in welke status van de formulieren.

Lees verder voor meer cases in de industrie

EN/ISO-certificeringen

Voer in Iristrace inspecties in voor iedere vorm van certificering. Hoe?

Stel het inspectieproces in, om de stappen voor een correcte uitvoering te volgen

Plan inspecties en wijs deze toe aan verantwoordelijke inspecteurs

Stroomlijn het proces van gegevensverzameling en rapportage

Zet de statistieken (en grafieken) van de gerapporteerde incidenten in voor verdere analyse

Crea registros de control en la industria usando Iristrace

Wereldwijd miljoenen inspecties

Wil jij ontdekken hoe Iristrace jouw bedrijfsproces kan helpen?

Boek een vergadering met een lid van ons ondersteuningsteam om het gratis account aan u te leveren en om u een gratis introductie van 15 minuten in het systeem te bieden.

Download de applicatie en probeer Iristrace
30 dagen lang uit zonder enige kosten.

Een account is nodig om de applicatie te testen.

Scroll naar boven