Industrie - Controleformulieren en checklists voor industriële klanten

Beheer de inspectierecords van de kritieke controlepunten en maak het je team gemakkelijker om te voldoen aan de industriële regelgeving en bedrijfsstandaarden.

Maak checklists, werkorders en inspectierecords via aanpasbare formulieren, distribueer ze naar de mobiele telefoons van je team(s) en verzamel resultaten live.

Checklist industria Iristrace

In de industrie vertrouwen we erop dat het werk niet alleen goed wordt uitgevoerd, maar ook dat veiligheids- en kwaliteitsnormen in acht worden genomen. Er is hierbij weinig tot geen ruimte voor fouten. Werk moet worden uitgevoerd en vastgelegd, en problemen moeten worden gerapporteerd. Iristrace kan uw team helpen te voldoen aan deze verplichte en geplande controles door het makkelijk te maken alle benodigde gegevens te verzamelen via een mobiel apparaat, en door de mogelijkheid te bieden opmerkingen en foto’s toe te voegen. Informatie is beschikbaar zodra deze wordt geregistreerd en dashboards en rapporten helpen overzicht van de resultaten en (referentiekader)vergelijkingen te houden.

Je kunt de evaluatiecriteria op elk gewenst moment zelf wijzigen en het proces aansturen zonder dat je een IT-expert nodig hebft.

Lees verder voor meer cases uit de industrie


Maak een lijst met machines, apparatuur en faciliteiten waarop je inspecties of onderhoudswerkzaamheden wilt uitvoeren. Je kunt regelmatige checks en onderhoud met specifieke intervallen plannen of het personeel toestaan om ze in zelfbedieningsmodus uit te voeren.

Bar- of QR-codes helpen het personeel de juiste apparatuur te identificeren, voor extra zekerheid. En je kunt verschillende machtigingen geven om taken uit te voeren en resultaten te bekijken.

Voorbeelden hiervan zijn veiligheidsinspecties, inspectie van rekken, belastingen, gereedschap, beschadigingen, zichtbare defecten en meer. Los de problemen op door snelle en constante feedbackcycli.

Leg problemen vast in activiteiten om statistische gegevens te verkrijgen over items of processen die mislukken, maar ook inzichten in waarom. Bewerk workflows afhankelijk van het gemelde probleem en breng de verantwoordelijke manager op de hoogte met de juiste urgentie om het probleem op te lossen. Het wordt gemakkelijker om snel in te grijpen.

Ontdek welke fouten kunnen worden voorkomen met preventieve acties.

Lagere onderhoudskosten met betere onderhoudsplanning. Minimaliseer downtime door storingen, verhoog de veiligheid en versnel de leercycli voor continue verbetering.

Creëer de templates voor de controles zo dat ook arbeidsrisico’s kunnen worden voorkomen en werkgerelateerd gevaar kan worden verminderen. Maak formulieren met duidelijke uitleg en tabellen voor technici, om eventuele vragen en twijfels tijdens de controles te verminderen.

Met Iristrace kan je elke afdeling van uw bedrijf registreren en de informatie structureren om weergaven per gebied of hiërarchie mogelijk te maken. Hierdoor kunnen incidenten beter worden gecontroleerd, vergeleken en geanalyseerd en de risico’s kunnen worden geclassificeerd. Met Iristrace wordt het eenvoudig om de gebieden te visualiseren die moeten worden verbeterd en om succesformules naar andere gebieden te kopiëren.

Download rapporten met foto’s van inspecties in één klik en download incidentlijsten in spreadsheets om ze verder te verwerken en te analyseren.

Het implementeren van een EHSS-raamwerk in de hele onderneming is een omvangrijke en moeilijke taak, en het verifiëren van de naleving brengt vele uitdagingen met zich mee. Het opslaan en ophalen van informatie tussen operationele eenheden en op groepsniveau is onderdeel van de vereisten en records moeten op elk moment toegankelijk zijn.

Met behulp van Iristrace heeft je alle gegevens en metingen op één plaats, wat tijd bespaart om informatie te verzamelen en in daaropvolgende raadpleging en rapportage.

Met Iristrace kun je de controles op vele gebieden verbeteren, of het nu gaat om plannen voor milieutoezicht, veiligheidsplannen, programma’s voor naleving van regelgeving, metingen, bewijs van passend beheer en verwijdering van afval en gevaarlijk afval, enzovoor.

Maak het inwerken van personeel of het uitrollen van nieuwe procedures eenvoudiger met Iristrace. Iristrace helpt je het gebrek aan kennis te bestrijden bij nieuwe werknemers, werknemers die nieuw zijn in hun rol en misschien zelfs de ervaren werknemer.

Maak templates die regels en procedures beschrijven, en bouw kennisniveaus in om deze te testen. Wijzig de controlepunten regelmatig om echte betrokkenheid bij de voorliggende problemen te garanderen.

Wanneer een nieuwe faciliteit in aanbouw is of wordt gerenoveerd, zijn er een oneindig aantal elementen om te beoordelen. Wat is er beter dan een checklist te hebben om de beoordeling voor te bereiden?

Met Iristrace kun je profiteren van de kennis van eerdere gebeurtenissen om steeds te blijven verbeteren.

Wereldwijd miljoenen inspecties

Wil jij ontdekken hoe Iristrace jouw bedrijfsproces kan helpen?

Boek een vergadering met een lid van ons ondersteuningsteam om het gratis account aan u te leveren en om u een gratis introductie van 15 minuten in het systeem te bieden.

Download de applicatie en probeer Iristrace
30 dagen lang uit zonder enige kosten.

Een account is nodig om de applicatie te testen.

Scroll naar top