Industrie - Controleformulieren en checklists voor industriële klanten

Beheer de inspectierecords van de kritieke controlepunten en maak het je team gemakkelijker om te voldoen aan de industriële regelgeving en bedrijfsstandaarden.

Maak checklists, werkorders en inspectierecords via aanpasbare formulieren, distribueer ze naar de mobiele telefoons van je team(s) en verzamel resultaten live.

Checklist industria Iristrace

In de industrie vertrouwen we erop dat het werk niet alleen goed wordt uitgevoerd, maar ook dat veiligheids- en kwaliteitsnormen in acht worden genomen. Er is hierbij weinig tot geen ruimte voor fouten. Werk moet worden uitgevoerd en vastgelegd, en problemen moeten worden gerapporteerd. Iristrace kan uw team helpen te voldoen aan deze verplichte en geplande controles door het makkelijk te maken alle benodigde gegevens te verzamelen via een mobiel apparaat, en door de mogelijkheid te bieden opmerkingen en foto’s toe te voegen. Informatie is beschikbaar zodra deze wordt geregistreerd en dashboards en rapporten helpen overzicht van de resultaten en (referentiekader)vergelijkingen te houden.

Je kunt de evaluatiecriteria op elk gewenst moment zelf wijzigen en het proces aansturen zonder dat je een IT-expert nodig hebft.

Lees verder voor meer cases uit de industrie

Wereldwijd miljoenen inspecties

Wil jij ontdekken hoe Iristrace jouw bedrijfsproces kan helpen?

Boek een vergadering met een lid van ons ondersteuningsteam om het gratis account aan u te leveren en om u een gratis introductie van 15 minuten in het systeem te bieden.

Download de applicatie en probeer Iristrace
30 dagen lang uit zonder enige kosten.

Een account is nodig om de applicatie te testen.

Scroll naar boven